זהר נוה, משרד עורכי דין
ייעוץ ועזרה משפטית מקצועית

משפט מסחרי

מסחרי וחברות /משפט מסחרי

משפט מסחרי

המונח "משפט מסחרי" הינו מונח המתאר תחום בעולם המשפטי העוסק בהיבטים מסחריים של חיי היומיום ואשר כולנו נתקלים בהם מדי פעם בפעם.

 

המדובר בתחום רחב ביותר הכולל מגוון רחב של נושאים כגון חוזים, בנקאות, כספים, חברות, הוצאה לפעול ועוד. להלן נביא פירוט של התחומים השונים הכלולים במשפט מסחרי. עו"ד מסחרי עוסק ברוב התחומים הנ"ל אך יחד עם זאת ישנן התמחויות ספציפיות בהן ישנו עורך דין מסחרי לתחום נקודתי.

1. חוזים והתקשרויות – עריכת חוזים והסכמים מסחריים כגון חוזי זכיינות, הסכמי רכש של נכסי מקרקעין, מכונות וציוד, הסכמי סודיות, הסכמי השקעה, השקעות, הסכמי הלוואות ומימון בנקאי  

2. הקמת חברות וטיפול שוטף בהן, הקמת שותפויות הכוללים מיזמים משותפים והסכמי השקעה, פירוק החברות והשותפויות לרבות באמצעות בתי משפט.

3. הוצאה לפועל – טיפול בזוכים וחייבים בגביה של שטרות, פסקי דין, משכנתאות, ערבויות.

4.  תביעות כספיות – ניהול תביעות כספיות על נושאים מסחריים בבתי המשפט ובבוררויות

5. הנפקות של חברות וניירות ערך

6. כינוס נכסים במסגרת ההוצאה לפעול או בתי משפט לרבות מימוש שעבודים

7. תביעות בתחום דיני החברות בכל הנוגע למשרות דירקטורים, זכויות בעלי מניות ועוד.

אנו רואים שתחום המשפט המסחרי הינו תחום גדול ורחב ביותר הכולל בתוכו מגוון רחב של תתי נושאים.

יחד עם זאת, מאחר והמדובר בתחום הרחב ביותר הקיים, הרי שבמהלך השנים נוצרו התמחויות ספציפיות בתום המשפט המסחרי כך שכאשר ישנו צורך בעורך דין, ניתן למקד את הנושא לתחום ספציפי ובדרך זו לאתר את העורך דין המומחה שיתן ליווי משפטי מתאים ביותר

במקרים רבים, המשפט המסחרי מתנגש עם תחומים אחרים כגון דיני המשפחה או המקרקעין. כך למשל, כאשר זוג מתגרש אך בבעלות אחד מהם מניות או זכויות בנכסים מסחריים ויש צורך לפעול לחלוקתם, יש לקחת בחשבון את המשפט המסחרי היות והוא משפיע על חלוקת הזכויות בין בני הזוג או לחילופין, חלוקת הזכויות ביניהם כפופה להוראות הנובעות מהמשפט המסחרי ומושפעות ממנו.

עו"ד מסחרי אמור להיות בקיא בתחומי פעילותו אך לא רק. מאחר והמשפט המסחרי כולל תחומים כה רבים, נדרש עו"ד מסחרי להבין ולהכיר את ההלכות המשפטיות הקיימות בכל אחד מתחומים אלו כמו גם את היכולת לנתח ולהבין כיתד תחומים אלו חופפים זה את זה או משפיעים אחד על השני וזאת על מנת שיהיה בידו ליתן את הייעוץ והטיפול המשפטי הטובים ביותר ללקוחותיו.

הקשרו עוד היום:03-6950662