זהר נוה, משרד עורכי דין
ייעוץ ועזרה משפטית מקצועית

מקרקעין ונדל"ן

מקרקעין ונדל"ן

מכר וקניה – טיפול בעסקאות מכר וקניה של נכסי מקרקעין לרבות עריכת חוזים והסכמים, ליווי משפטי שוטף בכל שלבי העסקה לרבות בדיקת הנכסים והזכויות בו, ליווי הנוגע לקבלת אשראי ומשכנתאות, מיסוי מקרקעין, שעבודים, משכונים, ייצוג במסגרת כינוס נכסים. אנו מטפלים בדירות, מגרשים, בניינים, נכסים מסחריים.
 
שכירות – מייצגים הן בעלי נכסים והן שוכרים, הן בדירות פרטיות והן בנכסים מסחריים. השירות כולל עריכת והכנת הסכמים, בטוחות, גביה והכל תוך שמירה על האינטרס והצרכים של הלקוח.
 
מיסוי מקרקעין – משרדנו מבצע עבור לקוחותיו המעורבים בעסקת מקרקעין בתכנון המס ביחס לעסקה הספציפית ובהתאם לצרכיו הכללים של הלקוח המושפעים מהעסקה. בנוסף, אנו פועלים להגשת השגות ועררים על שומות מס בהתאם לצורך תוך פעילות מול רשויות המס להפחתת השומה שנקבעה ככל שניתן בנסיבות כל מקרה ומקרה.
 
קבלנים וליקויי בנייה – משרדנו מייצג לקוחות בעסקאות רכישה מקבלנים כששירות זה כולל בדיקת הסכמי המכר של הקבלנים, בדיקת זכויות הקבלנים, בטוחות, ערבויות ושמירה מתמשכת על צרכי ואינטרס הלקוח. בנוסף, משרדנו מטפל אף בתביעות נגד קבלנים בגין ליקוי בנייה המתגלים בנכסים לאחר קבלתם ע"י הקונה.
 
שיתוף במקרקעין – יצירת שותפויות במקרקעין, הסדרת זכויות וחובות השותפים לרבות בדרך של הסכמי שיתוף, פירוק שיתוף בין אם בדרך של מכירה או בדרך של רישום בית משותף, חלוקת זכויות, חובות ושעבודים.
 
תמ"א 38 – ליווי יזמים ובעלי דירות במסגרת פרוייקט תמ"א 38 לרבות בכל הנוגע למו"מ, עריכת הסכמים, מיסוי מקרקעין וליווי מתמשך ופיקוח על ביצוע הפרוייקט.
 
בניה – משרדנו מייצג לקוחות בעלי קרקע המעוניינים לבנות עליה, בין אם בעסקת קומבינציה ובין אם בעצמם. השירות המשפטי כולל ניהול מו"מ עם קבלני בניה שונים וספקים, ניהול כספים ופיקוח על הבניה, התנהלות מול מוסדות פיננסים במקרה של אשראי ומשכנתאות, פעילות מול הרשות המקומית בכל הנוגע להיתרי בניה ועוד.
 
בתים משותפים – משרדנו נותן שירות של רישום בתים משותפים אך גם מטפל בסכסוכי שכנים בבתים משותפים, בין אם בבתי המשפט ובין אם אצל המפקח על הבתים המשותפים.
 
ניהול נכסים ונאמנויות – למשרדנו לקוחות שברשותם נכסים הדורשים ניהול שוטף כגון תחזוקה, השכרת יחידות, גביה ועוד. משרדנו מספק שירותים אלו תוך שימוש בבעלי מקצוע בהתאם לצרכים הספציפיים.
 
בתי משפט ובוררויות – משרדנו מייצג לקוחות בבתי משפט ובבוררויות בתביעות הנוגעות למקרקעין כגון דיירות מוגנת, זכויות במקרקעין, פלישה, הסגת גבול, תביעות לפינוי וסילוק יד, הפרת הסכם במקרקעין, משכונים ושעבודים, סעד הצהרתי ועוד.

הקשרו עוד היום:03-6950662