זהר נוה, משרד עורכי דין
ייעוץ ועזרה משפטית מקצועית

מסחרי וחברות

מילון מונחים /מסחרי וחברות

מאת עו"ד זהר נוה

עסקים 
הקמת עסק אינו דבר פשוט ודורש התייחסות רחבה ומעמיקה של נושאים שונים כגון האם להקים עוסק מורשה או חברה, מהי שותפות, מס הכנסה ומע"מ, שכירות, עובדים, ספקים, בנקים, שיקים ועוד. גם אם העסק כבר קיים ופועל, נתקל הוא לעיתים קרובות בבעיות שונות הדורשות טיפול משפטי. בכל נושא הקשור לעסקים, מומלץ לפנות ולהתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.

חוזים 
חוזה הוא מסמך התקשרות בין שני צדדים מעוניינים בכל פעולה. חוזה יכול לכלול כל תחום חיים כגון רכישת או מכירת דירה, עבודה, רכישת זכינות, הפצה, מתן שירותים, רכישת רכב ועוד. נושא החוזים דורש הבנה והתייחסות ראויה לפני החתימה על המסמך וכדאי להתייעץ תחילה עם עו"ד.

בנקאות 
במהלך חיי היום יום כולם נתקלים בבנקים הנותנים אשראי, הלוואות, משכנתאות ועוד. במקרים מסוימים כאשר לקוח הבנק לא יכול לפרוע את התחייבויותיו, מגיש הבנק תביעה שמרבית האנשים לא יודעים כיצד להתייחס לה. בכל בעיה או שאלה בנושא בנקאות, כדאי ורצוי להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום.


קנין רוחני
קנין רוחני הוא הגדרה כללית לזכויות המתייחסות ליצירות מוסיקליות, ספרותיות, פטנטים, סימני מסחר, צורות ושמות של מוצרים כאלה או אחרים אשר בעלי הזכויות חשבו ויצרו אותם . רישום  הקנין המסחרי ובמיוחד ההגנה עליו הינם חשובים ביותר במיוחד בתקופת האינטרנט הפתוח לכל.
 
חברה
החברה היא גוף משפטי והוא נפרד ושונה ממייסדיו ובעליו. המייסדים מהווים בדרך כלל, בעלי החברה באמצעות החזקת מניות ונקראים בעלי מניות. המנייה היא למעשה אגד של זכויות וחובות אשר המחזיק בה חב כלפי החברה והחברה חבה כלפיו. הקמת חברה וניהולה מעוגנים בישראל בחוק החברות – 1999. 

שותפות
שני אנשים או יותר המקימים מערכת כלכלית בה הם שותפים עפ"י חלקים כאלה או אחרים לרוב למטרות רווח, והם חייבים בחובות השותפות עפ"י חלקיהם אלה. לכל שותף תפקיד מוגדר והשותפות מתנהלת עפ"י חוק השותפויות. עם הקמת השותפות, יש לרשמה אצל רשם השותפויות כאשר עם רישומה, הופכת השותפות להיות ישות משפטית נפרדת ממייסדיה ובעליה. 

עמותה
קבוצה של אנשים שהתאגדו למען מטרה מסוימת ונרשמו בפנקס העמותות ע"י רשם העמותות שבמשרד המשפטים. פעולתן של עמותות מוסדרת באמצעות חוק העמותות. העמותה מוקמת לרוב למטרות שאינן מטרות כלכליות אלא למטרות שנועדו לקדם חינוך, בריאות, ספורט או מטרות חברתיות.

תאגיד
כל גוף המורכב מאנשים הפועל תחת החוק כגון חברה, שותפות, עמותה, מהווים תאגיד.

חברה פרטית
מרבית החברות בישראל הן חברות פרטיות שהוקמו לצרכי רווח וניהול עסקים. אלו חברות המנוהלות ע"י בעליהן וחייבות דיווח שנתי למס הכנסה ולרשם החברות.

חברה ציבורית
חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך. אלו חברות שמניותיהן מוצעות לציבור הרחב ונמצאות תחת פיקוח של הרשות לניירות ערך, רשם החברות ועוד. 

חוזה
ביטוי משפטי להסכמה של שני צדדים או יותר, להתקשר ביניהם בעסקה כלשהי לצורך רכישת מוצר או למתן שירות כל עוד ששני הצדדים כשרים להתקשר בעסקה זו ורצונותיהם ברורים. רצון והסכמה זו מעוגנים במערכת של חוקים אשר הידוע בהם הוא חוק החוזים (חלק כללי), והם ניתנים לאכיפה ע"י בתי המשפט. חוזים והסכמים ידועים הם חוזה לקנית דירה או רכב, חוזה עבודה, חוזה קבלנות, חוזה למתן שירותים, הסכם הפצה, הסכם שכירות וכו'. 

הסכם
חוזה הנערך בכתב. 

זכרון דברים
מסמך המהווה תמצית של חוזה או הסכם בו מוגדרים תנאי העסקה ופרטי הצדדים. מסמך זה אינו מוכר במסגרת חוקי ישראל אבל קיבל הכרה במסגרת הפסיקה הרחבה והמלצתנו היא לא לחתום על מסמך זה מאחר והוא נחשב לחוזה מחייב למרות שחסרים בו פרטים ונתונים רבים וחשובים.

פיצוי מוסכם
פיצוי שמוסכם ע"י הצדדים להסכם במקרה בו ההסכם הופר על ידי אחד מהם. 
חוזה אחיד-  חוזה שהוראותיו ותנאיו, נקבעו ע"י אחד מהצדדים לחוזה במטרה ליצור חוזה קבוע במסגרת התקשרותו עם אנשים שונים למשל חוזה עם חברות סלולריות, חברות הטלביזיה וכו'.
 

הקשרו עוד היום:03-6950662