זהר נוה, משרד עורכי דין
ייעוץ ועזרה משפטית מקצועית

מסחרי וחברות

מסחרי וחברות

עורך דין מסחרי


משרדנו נותן שירותים בתחום המסחרי והחברות, הן ללקוחות פרטיים והן ללקוחות עסקיים:
 
הקמת עסקים – משרדנו מסייע בידי הלקוחות בהקמת עסקים וחברות בכל הפעולות הנדרשות כגון עריכת הסכם מייסדים, הסכם בעלי מניות, הסכם להקמת שותפות, רישום העסקים, טיפול מול רשויות במסגרת ההקמה, ליווי פיננסי ראשוני, עריכת מסמכים הנדרשים לצורך קבלת הלוואות ואשראים, עזרה בהכנת תוכנית עסקית, ליווי משפטי ועסקי שוטף.
 
עריכת הסכמים – משרדנו עורך ומכין ללקוחותיו הסכמים מסחריים שונים הנדרשים לצורך פעילותו השוטפת של העסק כגון הסכם העסקה, הסכם סודיות ואי תחרות, הסכמי שעבוד ומשכנתאות, שיתופי פעולה, מיזמים משותפים, הסכמים לרכישת עסקים, הסכם למכירת מניות ועוד.
 
פירוק חברות ושותפויות – משרדנו מטפל בפירוק חברות מול הרשויות המתאימות, בין אם מרצון ובין אם באמצעות ביהמ"ש, חלוקת נכסי החברה או השותפות המפורקת, הסרת משכונים ושעבודים, מו"מ עם נושים וספקים, חלוקת זכויות.
 
מכרזים – משרדנו מייצג לקוחות במכרזים לרבות הכנת המכרז, עריכת ההצעה והגשתה, השתתפות במכרז, ניהולו, וערעורים על תוצאות המכרז.
 
זכיינות -  עריכת והכנת הסכמי זכיינות לזכיינים ו/או לחברות המזכות, ניהול מו"מ לזכיינות, בדיקת התכנות עסקית, ניהול הזכיינות וייעוץ משפטי ועסקי שוטף, ייצוג בבתי משפט בנושאים הקשורים לזכיינות.
 
בתי משפט ובוררויות – ייצוג לקוחות בבתי משפט ובוררויות בתביעות כספיות והצהרתיות לרבות תביעות כספיות בגין חובות שלא ושלמו, ייצוג בעלי מניות כנגד החברה, הפרת זכויות בעלי מניות, עושק המיעוט. כמו כן משרדנו פועל במסגרת לשכות ההוצל"פ הן לגביית חובות והן במסגרת ייצוג חייבים.
 
 

הקשרו עוד היום:03-6950662