זהר נוה, משרד עורכי דין
ייעוץ ועזרה משפטית מקצועית

חקירת יכולת הוצאה לפועל

מסחרי וחברות /חקירת יכולת הוצאה לפועל

חקירת יכולת הוצאה לפועל

חקירת יכולת הינה הליך בהוצאה לפעול במסגרתו נבדקת יכולתו הכלכלית של החייב כמו גם יכולתו לפרוע את חובותיו לנושיו.

מטרתו של הליך זה הוא לקבוע על סמך מצגים ומסמכים אמיתיים ורלבנטיים את יכולתו הכלכלית של החייב על מנת שניתן יהיה לקבוע מהו התשלום החודשי אותו יוכל לשלם לנושה עד לכיסוי מלא של החוב בהוצל"פ.

חקירת יכולת יכולה להתבקש הן ע"י החייב והן ע"י הנושה ותחילתו בהגשת בקשה לקיומה של חקירת יכולת לחייב.

בניגוד לנושה, במקרה בו חייב מבקש לקיים חקירת יכולת בעניינו, לא די בבקשה סתמית, אלא עליו להגיש בקשה מסודרת בעניין בה יפרט את מלוא הכנסותיו ממקורות שונים כגון משכורת, ביטוח לאומי, פנסיה, קצבאות, פקדונות וכו', יפרט מהם נכסיו השונים ככל שקיימים (דירה, מכונית, רכוש), יפרט הוצאותיו השוטפות כגון הוצאות מחיה ומגורים, הלוואות, חובות נוספים, הוצאות בכרטיסי אשראי, חיובים בטלפון סלולרי, כבלים ועוד, כאשר כל זאת צריך להיעשות באמצעות תצהיר חתום על ידו ומאושר ע"י עו"ד ובליווי אסמכתאות מלאות ומפורטות ביחס לנכסים השונים כמו גם להתחייבויות השונות של החייב 

חקירת יכולת מתבצעת כדיון משפטי במהלכו נחקר החייב על המסמכים שהציג, הן ע"י הנושה והן ע"י ביהמ"ש תוך התייחסות פרטנית וספציפית לנתונים שהוצגו על ידו בחקירת יכולת וזאת על מנת שניתן יהיה לעמוד על כושר ההחזר החודשי שלו.

במהלך חקירת יכולת, יש בסמכותו של ראש ההוצל"פ לדרוש המצאת מסמכים ואסמכתאות נוספות במקרה בו מתברר כי החייב לא גילה את כחל הנתונים על הכנסותיו ונכסיו או במקרה בו החייב מתחמק מלגלות נתונים אלו ואף יכול להורות על מאסרו המיידי של החייב לתקופה שתקבע 

מאחר וכאמור, מטרת חקירת יכולת היא לחקור את יכולתו של החייב לפרוע לנושה את חובו, הרי שבסופה של חקירת יכולת ובהסתמך על כלל הנתונים שהתקבלו והתבררו במהלך הדיון, יקבע ראש ההוצל"פ סכום חודשי אותו על החייב לשלם לנושה עד ךפרעון מלא וסופי של החוב. יחד עם זאת, יש לזכור כי כל עוד החייב עומד בתשלומים אלו כסדרם, במרבית המקרים ינתן לו עיכוב הליכים אך ברגע שהחייב לא פרע תשלום אחד מהתשלומים שנקבעו לו, יש ביכולתו של הנושה לשוב ולהפעיל הליכי גביה כנגד החייב וצו עיכוב ההליכים בטל.

בהליך חקירת יכולת נעשה שימוש רב במסגרת בקשות של חייבים להכריזס עליהם כחייבים מוגבלים או במקרה של בקשות לתייקי איחוד בהם יש לחייב מספר רב של תיקים ואין ביכולתו לפרוע את חבותיו כולם.

בכל מקרה, בטרם הגשת בקשה לחקירת יכולת, כדאי ורצוי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום ההוצל"פ על מנת לערוך את הבקשה בצורה הראויה ואף להגיע לחקירה עצמה בליווי עו"ד על מנת לשמור על זכויות החייב.

הקשרו עוד היום:03-6950662