זהר נוה, משרד עורכי דין
ייעוץ ועזרה משפטית מקצועית

החלטות הוצאה לפועל

מסחרי וחברות /החלטות הוצאה לפועל

החלטות הוצאה לפועל

מערכת ההוצאה לפועל הינה מערכת הנפרדת ממערכת בתי המשפט ועל כן חלים עליה חוקים והוראות שונים ונפרדים לרבות בכל הנוגע להחלטות הוצאה לפועל. 

נקודת המוצא היא כי מערכת ההוצאה לפועל אינה מערכת שיפוטית הפוסקת במחלוקת בין שני צדדים, אלא מערכת שתפקידה לבצע ולאפשר גביה של חובות הנובעים מחיובים שונים כגון שטרות, פסקי דין, משכנתאות, משכונים, ערבויות ועוד. משכך, הרי שהחלטות הוצאה לפועל מתייחסות ספציפית להליכי הגביה והביצוע של החיובים השונים ואין היא מתייחסת כלל למחלוקת בין הצדדים ככל שקיימת.

יבוא הקורא ויטען כי כאשר מוגש להוצאה לפועל הליך של התנגדות או פרעתי, הרי שהליך זה מהווה מחלוקת על קיומו של חוב ועובר להכרעתו של ראש ההוצאה לפועל – אומנם כך הוא הדבר, אך ראש ההוצאה לפועל אינו מכריע כלל במחלוקת אלא בוחן האם ישנו בסיס מספיק לטענות החייב בדבר אי קיומו של החוב על מנת להעביר את העניין לבית המשפט המוסמך לצורך הכרעה במחלוקת התוצאה היא שהחלטות הוצאה לפועל גם בטענות פרעתי או בהתנגדויות, אינן מכריעות מחלוקות אלא בוחנת אפשרויות גביה וטענות הצדדים בלבד.

דוגמא חיה בכל הנוגע לאי יכולת החלטות הוצאה לפועל להכריע במחלוקות בין הצדדים היא סע' 12 לחוק ההוצאה לפועל הקובע כי לראש ההוצאה לפועל קיימת סמכות לפנות לבית המשפט בבקשה שזה יבהיר את פסק דינו – לעיתים קורה מצב בו ביהמ"ש נתן פסק דין אך זה אינו ברור דיו לצורך ביצועו בהוצאה לפועל. במקרה כאמור, אין ביכולתו ובסמכותו של ראש ההוצאה לפועל לקבוע על דעתו ועל סמך הבנתו למה התכוון ביהמ"ש בפסק הדין ועל כן במקרים כאלה, החלטות הוצאה לפועל יהיו לפנות לביהמ"ש בבקשה להבהיר את פסק הדין על מנת שניתן יהיה לבצעו כראוי.

 

למרות האמור, הרי שחוק ההוצאה לפועל קובע כי גם על החלטות הוצאה לפועל ניתן להגיש ערעור במקרה בו בעל דין אינו מסכים עם ההחלטה או התוצאה אליה היא מובילה. במקרים כאלה, ערעור על החלטות הוצאה לפועל יוגש ברשות ראש ההוצאה לפועל או שופט בית המשפט המחוזי, לביהמ"ש המחוזי למעט ערעורים בטענת פרעתי, חיוב של כונס נכסים וחיוב צד שלישי שהינם בזכות.

 

בכל הנוגע להחלטות הוצאה לפועל בתיקי משפחה/מזונות, גם במקרה זה הערעור הינו בזכות בפני ביהמ"ש לענייני המשפחה.

 

חשוב להדגיש כי הגשת ערעור על החלטות הוצאה לפועל אינה מעכבת כל הליך גביה ויש להגיש בקשה נפרדת ומנומקת לראש ההוצאה לפועל להורות על עיכוב הליכים על לבירור הערעור. במידה וראש ההוצאה לפועל מסרב, ניתן לפנות בבקשה כזו לביהמ"ש המתאים.

 

יש לזכור כי החלטות הוצאה לפועל אינן דבר הקורה מעצמו – בעלי דין רבים חושבים שאם הם פותחים תיק הוצאה לפועל, המערכת עובדת מעצמה, החלטות הוצאה לפועל ניתנות ע"י הרשמים מבלי שהם יצטרכו לנקוט בכל פעולה כזו או אחרת על מנת לגבות את החוב המגיע להם.

זוהי טעות נפוצה – אם בעל הדין/הזוכה לא יגיש בקשות להליכים ולא יפעל, לא ינתנו החלטות הוצאה לפועל המאפשרות לו לבצע הליכי גביה כאלה ואחרים ולמעשה לא תתבצע כל גביה בפועל ועל כן יש לשים לב להליכים שהונים ולתת את ההתייחסות הראויה להחלטות הוצאה לפועל.

 

הקשרו עוד היום:03-6950662