זהר נוה, משרד עורכי דין
ייעוץ ועזרה משפטית מקצועית

הוצאה לפועל

מילון מונחים /הוצאה לפועל

מאת עו"ד זהר נוה


אזהרה
הליכי הוצאה לפועל מתחילים ע"י מסירת טופס אזהרה לידי החייב. משמעות הטופס היא שלחייב ניתנת אזהרה לפרוע את חובו בטרם יופעלו כנגדו הליכי הוצל"פ או לנקוט בפעולות מסוימות במידה ולדעתו, אין הוא חייב את החוב. במידה וקיבלתם טופס אזהרה ואתם לא יודעים מה לעשות הלאה, ניתן ליצור קשר עמנו באמצעות הטופס שלהלןהוצל"פ כללי 
הוצל"פ או הוצאה לפועל, הינה פרוצדורה משפטית באמצעותה ניתן לגבות לגבות חובות בגין שיקים או 
פסקי דין או לממש פינוי מבתים באמצעות לשכת ההוצל"פ הנמצאת בכל בית משפט שלום. בכל שאלה הנוגעת בהליכי הוצל"פ, ניתן ליצור עמנו קשר בטופס שלהלןהתנגדות 
התנגדות היא למעשה בקשה המוגשת ללשת ההוצל"פ במקרה בו חייב שכנגדו נפתח תיק טוען כי הוא לא חייב את החוב. את ההתנגדות יש להגיש בצורה מסוימת הקבועה בחוק והעניין מועבר לבירור בבית המשפט. במידה וזו מתקבלת, הופכת ההתנגדות לכתב הגנה בתביעה כספית. 
    
חקירת יכולת 
ברוב המקרים, אין ביכולתו של חייב לפרוע את מלוא סכום החוב בתשלום אחד ולכן נערכת לו חקירת 
יכולת בה נבדקת יכולתו הכלכלית בהסתמך על הוצאותיו ולפי חקירה זו, נקבע לו סכום חודשי אותו עליו לשלם על חשבון החוב.

כינוס נכסים
במקרים מסוימים, ממונה כונס נכסים למכירת נכסיו של החייב על מנת לכסות את חובותיו. כונס הנכסים שלרוב הינו עו"ד של הנושה, בא במקומו של החייב לעניין הנכסים ומממש אותם בדרך הקבועה בחוק, לרוב בסכום נמוך משווים האמיתי.

הליכי הוצל"פ 
גביית החובות באמצעות ההוצל"פ נעשית באמצעות הליכים שונים כגון עיקולים, עיכוב יציאה מהארץ,
מכירת מיטלטלין, כינוס נכסים, צוי מאסר ועוד כאשר מטרת הליכים אלו נועדה לגביית חובות בצורה מהירה ויעילה. 

עיקולים 
העיקול הוא הליך באמצעותו מונעים מהחייב להסתיר או להבריח כספים ונכסים שלו מהנושה. למעשה, הטלת עיקול על חשבון בנק או על מכונית וכו' הוא למעשה הקפאה של המצב הקיים כדי להבטיח שלנושה יהיה מיכן  לגבות את החוב.

איחוד תיקים 
במקרים רבים לחייב אחד יש מספר תיקי הוצל"פ שסכום החובות בהם עובר את יכולתו הכלכלית לפרוע את כולם. מטרת ההליך הידוע כאיחוד תיקים הוא לאחד את תיקי החייב תחת תיק אחד ולמעשה לתת לו אפשרות לפרוע את חובותיו ללא חשש להפםעלת הליכי הוצל"פ כנגדו.

אזהרה.
    .
טופס הודעה ירוק מלשכת ההוצאה לפועל המזהיר את החייב כי נפתח כנגדו תיק הוצל"פ ובה מפורטים שם הנושה/זוכה וכתובתו או כתובת עורך דינו, שם וכתובת החייב, סכום החוב, קרן וריבית, שכר טרחת עו"ד ועוד. 

התנגדות
הליך משפטי בהוצאה לפועל במסגרתו יש ביכולתו של חייב לטעון כנגד גביית שיק, במלואו או בחלקו תוך 20 יום מיום קבלת טופס האזהרה. עם הגשת ההתנגדות, מועבר התיק לבית המשפט לצורך בירור.

פרעתי
משמעותה של בקשה בטענת "פרעתי" עולה משמה – פרעתי את חובי. 
כאשר חייב מבקש לעצור או למנוע הליכי הוצל"פ הננקטים כנגדו מאחר ולטענתו הוא פרע את חובו או את חלקו, יש ביכולתו להגיש בקשה זו במסגרתה יועלו על ידו כל הטענות וההוכחות בכל הנוגע לתשלום חובו לנושה. 
גם בקשה זו בדומה לבקשת התנגדות, יש להגיש להוצל"פ תוך 20 יום מקבלת טופס האזהרה.

עיקול
מצב בו נושה מבצע פעולה שנועדה למנוע מהחייב להבריח נכסים או להעלים אותם. 
כאשר מוטל עיקול על נכסי חייב, אין הדבר אומר כי אותם נכסים שייכים מעתה לנושה, אלא שהוא שם עליהם "יד משפטית" אשר נועדה למנוע ביצוע כל פעולה בהם. 
את העיקול ניתן להטיל על כספי בנק, חשבונות, קופות גמל, תוכניות חסכון, רכבים, מניות, בתים ודירות ועל כל רכוש אחר שיש לחייב לרבות בעלי חיים, מחשבים, ומיטלטלין שונים בבית החייב למעט מוצרי מזון ומכשירי חשמל הדרושים למחיה בסיסית

מוגבל באמצעים
הכרזה על חייב שאין ביכולתו לשלם ולפרוע את כל חובותיו לנושים השונים. במקרה כזה, נקבע לחייב סכום חודשי אותו עליו לשלם לנושים לפרעון חובותיו. לרוב מוגש יחד עם בקשה לאיחוד תיקים

איחוד תיקים
חייב שעל שמו רשומים תיקי הוצל"פ רבים ואין ביכולתו לפרוע את כל החובות, יכול לפנות ללשכת ההוצל"פ בבקשה לאחד את תיקיו. במידה וניתםן איחוד התיקים, מעוכבים כל ההליכים נגד החייב ונקבע לו סכום חודשי בו יוכל לעמוד בתשלום החובות. תיק האיחוד נפתח לתקופה קצובה במהלכה מוטלות על החייב מגבלות כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה חמורה בבנקים, איסור על הקמת חברה וניהולה, איסור על שימוש בשיקים וכרטיסי אשראי.

חקירת יכולת
הכוונה לחקירה מקיפה בדבר יכולתו של חייב לפרוע את חובו לנושה.  מטרת החקירה להוכיח את יכולתו הכלכלית האמיתית של החייב לגבי החזר חובותיו.

פשיטת רגל
הליך משפטי בו נושה או חייב פונים לביהמ"ש להכריז על החייב כפושט רגל שאינו מסוגל לפרוע את חובותיו ויש למחקם. המדובר בהליך מורכב, ארוך הנושא עלויות רבות אך בסופוט, מקבל החייב הפטר מכל חובותיו.

כינוס נכסים
כל הנכסים של החייב עוברים לכונס הרשמי או לכונס זמני במטרה לפרוע מהם את חובות החייב. 

הכרזה על פשיטת הרגל
החייב מוכרז כפושט רגל, נכסיו עוברים לנאמן שמנהלים נכסים אלו ופועל למכירתם וחלוקת הכספים בין הנושים השונים. 

נאמן
עו"ד או רו"ח הממונה ע"י ביהמ"ש על נכסיו וכספיו של החייב. תפקידו לנהל נכסים אלו, למכור אותם ולחלק את הכספים בין הנושים השונים.
הפטר
השלב הסופי של פשיטת רגל בו לא ניתן לגבות כספים נוספים מהחייב וניתן לו הפטר כלומר שאין הוא חייב עוד כספים וחובותיו נמחקים.
 

הקשרו עוד היום:03-6950662